top 10 - City Under Heat

Temat: poszukuję mieszkania do wynajęcia
haesek napisał:

> dzięki za pośrednictwo. już się ze mną skontaktowali.
> hubert
n Okey. Nie musisz korzystać tylko z tego źródła - poczytaj w "Anonsach"
(ale tylko z numeru w ktorym jest wkladka o Zamościu tj. z numeru piątkowego,
jeśli brak takiej wkładki nie kupuj, bo na codzień jest tylko Lublin i
okolice), poczytaj ogłoszenia w Kronice Tygodnia i Tygodniku Zamojskim . Po co
sie dzielić z posrednikami. Choc posrednik może wiecej niż Ty. Może m.in.
oszacować wartość, znależć słabe strony oferty. Ja nie skorzystałem z
posrednika i wybuliłem niepotrzebnie ok. 30 tys. na remonty, odwodnienia,
wymiany instalacji. Nieraz posrednik jest konieczny.

przychylny Ci Mariusz
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,100,14708484,14708484,poszukuje_mieszkania_do_wynajecia.htmlTemat: Agencja Detektywistyczna ?
moze warto sprawdzić ogłoszenia w Kronice Tygodnia, której wydawca
ostatnio przegrał proces....
Robert Horbaczewski, wsp. CSN, Polegli jak na Zawiszy, „Kronika
Tygodnia” z 09.05.2006:
„- Lewa kasa pozyskiwana m.in. z Poczty Polskiej szła dwutorowo: do
Lublina i do Zamościa. O ile w przypadku Lublina cokolwiek zrobiono,
o tyle w przypadku Zamościa prokuratorzy nie zrobili nic – opowiada
Zbigniew Nowak, były poseł, a obecnie niezależny dziennikarz,
właściciel witryny internetowej www.raportnowaka.pl. Uważa on, że
pieniądze płynęły do zamojskiej spółki szerokim strumieniem, nie
tylko z Poczty Polskiej, ale też od spółki CT Creative Team z
Warszawy, która wpłaciła 600 tys. zł.
- Z przekazanej mi przez księgowego tej firmy informacji wynika, że
były to płatności za fikcyjne usługi. Prezesem zarządu tego podmiotu
był wówczas Leszek Bucior. Był również w Radzie Nadzorczej firmy -
Instytut Środkowoeuropejski SA. Pracował także w Zarządzie Banku
Pocztowego – przekonuje Nowak.”

Informacje podane powyżej przez red. Roberta Horbaczewskiego są
całkowicie nieprawdziwe, co znalazło potwierdzenie w prawomocnym
wyroku z dnia 17 czerwca 2009 roku wydanym przez Sąd Apelacyjny w
Lublinie (I ACa 273/09). Zgodnie z tym wyrokiem Grupa
Wydawnicza „Słowo” Sp. z o.o., wydawca „Kroniki Tygodnia”,
zobowiązana została do publikacji na jej własny koszt oświadczenia,
że informacje zawarte w powyższym artykule dotyczące dokonania przez
CT Creative Team SA na rzecz Spółki Eastern Enterprises wpłaty
600.000 zł. za fikcyjne usługi są nieprawdziwe i dlatego
wydawca „Kroniki Tygodnia” zobowiązany został przez Sąd do
przeproszenia Spółki CT Creative Team za opublikowanie powyższych
nieprawdziwych informacji. Jednocześnie w wyroku tym Sąd zasądził od
wydawcy „Kroniki Tygodnia” na rzecz CT Creative Team zapłatę kwoty
15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz zapłatę 8.700 złotych z
tytułu zwrotu kosztów postępowania.
W pisemnym uzasadnieniu tego wyroku czytamy: „W ocenie Sądu
Apelacyjnego autor artykułu (tj. Robert Horbaczewski) nie tylko nie
zachował szczególnej staranności pisząc o powodowej Spółce, ale nie
zachował zwykłej staranności.”

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,100,100558903,100558903,Agencja_Detektywistyczna_.html